Liturgia Słowa

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Parafia pw. Św. Wojciecha biskupa i męczennika Trzcielu

„Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna!

Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną!

Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość”

                                                                                                              Mistrz Eckhart

 

Parafialny Zespół Caritas parafii p.w. Św. Wojciecha Męczennika i Biskupa w Trzcielu to obecnie grupa 10 osób, mocno zaangażowanych w działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, w ramach posiadanych środków i możliwości.

 

Zakres działalności Zespołu polega na;

1. Parafialny Zespół Caritas pomaga w szczególności osobom starszym, samotnym, rodzinom wielodzietnym, chorym, bezdomnym, bezrobotnym, osobom borykającym się z trudnościami materialnymi i duchowymi, samotnym matkom, wspiera finansowo letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

2. Realizujemy również na terenie parafii, akcje ogólnopolskie Caritas - Wielkanocne Dzieło Caritas, Z uśmiechem do szkoły , Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

 

Struktura organizacyjna;

Przewodniczący i opiekun PZC – Ks.Marek Bednarek

Z-ca Przewodniczącego - Ewa Fułat

Sekretarz – Urszula Terlecka

Skarbnik - Zofia Rybak

 

Kontakt;

Parafialny Zespół Caritas p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Trzcielu
ul. Plac Wolności 21, 66-320 Trzciel
Konto nr.;93 8367 0000 0062 0543 8000 0001

Dyżury PZC w celu rozpatrzenia bieżących spraw odbywają się w każdy czwartek w godz. od 17.00-18,00 w biurze PZC w domu parafialnym. Osoby potrzebujące pomocy prosimy o przyniesienie dokumentów potwierdzających sytuację materialną i zdrowotną.

 

 

O nas

Parafialny Zespół Caritas zawiązał się 24.02.2004r pod kierunkiem Ks. Ludwika Wierzchołowskiego. W skład Parafialnego Zespołu Caritas wchodzą osoby ,które chętnie podjęły się służeniu drugiemu człowiekowi, Anna, Barbara, Danuta, Elżbieta, Ewa, Maria, Renata, Urszula, Wiesława, Zofia.

 

Wydawanie żywności;

Parafialny Zespół Caritas realizuje program wydawania żywności (PEAD)

 

Żywność wydawana jest w każdy czwartek w domu parafialnym w Trzcielu przy ul. Plac Wolności 21 w godz.od.17.00 - 18,00

 

FEAD17

PODPROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego

    uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

                 ILOŚĆ ARTYKUŁÓW DLA JEDNEJ OSOBY  W PROGRAMIE FEAD 2017/2018

Lp.

Artykuły spożywcze

Wielkość opakowania jednostkowego w kg/l

Liczba opakowań w zestawie rocznym/ osobę

Waga produktów w zestawie przy założeniu, że 1 kg =1l

1

Groszek z marchewką

0,40

10

4,00

2

Fasola biała

0,40

10

4,00

3

Koncentrat pomidorowy

0,16

11

1,76

4

Buraczki wiórki

0,35

3

1,05

5

Powidła śliwkowe

0,30

5

1,50

Artykuły warzywne i owocowe ogółem

12,31

6

Makaron jajeczny

0,50

9

4,50

7

Makaron kukurydziany bezglutenowy

0,50

1

0,50

8

Ryż biały

1,00

4

4,00

9

Kasza gryczana

0,50

4

2,00

10

Herbatniki

0,20

3

0,60

Artykuły skrobiowe ogółem

11,60

11

Mleko UHT

1,00

7

7,00

12

Ser podpuszczkowy dojrzewający

0,40

6

2,40

Artykuły mleczne ogółem

9,40

13

Gulasz wieprzowy z warzywami

0,85

2

1,70

14

Szynka drobiowa

0,30

10

3,00

15

Szynka wieprzowa mielona

0,30

7

2,10

16

Pasztet wieprzowy

0,16

4

0,64

17

Filet z makreli w oleju

0,17

10

1,70

Artykuły mięsne ogółem

9,14

18

Cukier biały

1,00

4

4,00

Cukier ogółem

4,00

19

Olej rzepakowy

1,00

4

4,00

Tłuszcze ogółem

4,00

Łącznie

114

50,45

Skład zestawu Rocznego

- Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

- Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

1. groszek z marchewką 4 kg,
2. fasola biała 4 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
6. makaron jajeczny 4,5 kg,
7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8. ryż biały 4 kg,
9. kasza gryczana 2 kg,
10. herbatniki maślane 0,6 kg,
11. mleko UHT 7 l,
12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14. szynka drobiowa 3 kg,
15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18. cukier biały 4 kg,
19. olej rzepakowy 4 l;

car1  car2
car3  car4